Đinh Tấn Lực - Hãy Thi Đua Bày Tỏ Ý Kiến Của Bạn


pekin

Hãy Thi Đua Bày Tỏ Ý Kiến Của Bạn

Ngài Đại Sứ & Tổng Lãnh Sự nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Đang Mong Muốn Lắng Nghe Các Bạn!

Bạn có thắc mắc về Trường Sa & Hoàng Sa?

Bạn có câu hỏi về Tuần dương hạm Trịnh Hòa?

Bạn cần giải thích về vấn đề biên giới, hải đảo?

Bạn cần trao một thư kiến nghị?

Bạn cần gửi đôi lời kháng nghị?

Bạn cần chuyển rất nhiều hình ảnh/thơ văn/bài báo…?

Bạn cần gửi một vài YouTube videoclip?

Bạn cần nhắn một vài thông điệp đến lãnh đạo TQ?

Bạn cảm thấy hòa bình và an ninh của VN đang bị đe dọa?

Bạn cho rằng một số công ước quốc tế bị vi phạm?

Bạn có điều gì thấy bất bình?

Bạn có điều gì cần phản đối?

Bạn có điều gì cần đề nghị?

Bất kỳ điều gì bạn đang nghĩ ngợi/băn khoăn/bức xúc về quan hệ VN-TQ…

Hãy gửi trực tiếp ý kiến của bạn đến Đại Sứ & Tổng Lãnh Sự nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại Việt Nam:

top-1

Đại sứ quán Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Ambassador: Mr. Hu Qianwen
Address: 46 Hoang Dieu Road, Hanoi, Vietnam (P. O. Box 13)
Tel: +84-4-8453736, 903441338
Fax: +84-4-8232826
Email:
chinaemb_vn@mfa.gov.cn
Website: http://vn.chineseembassy.org/vn/ (Vietnamese)


Phòng Lãnh sự Hà Nội: Tel: +84-4-8235569 – Fax: +84-4-7341181

Phòng Chính Ủy: Tel: +84-4-7338063, 7334685, 7334684

Phòng Hành chánh: Tel: +84-4-8453737 - Fax: +84-4-8232826

Phòng Văn hóa: Tel: +84-4-8235517 - Fax: +84-4-7338064

Phòng Thương mại: Tel: +84-4-7338124, 7338125 – Fax: +84-4-8234286

Tùy viên Quân sự: Tel: +84-4-8453736

xl_top01

Tổng lãnh sự quán Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Consul General: Mr. Xu Mingliang
Address: 39 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-8292457
Fax: +84-8-8295009, 8231142
Email:
chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cnEconomic and Commercial Counselor’s Office in Ho Chi Minh City
Tel: +84-8-8292463
Fax: +84-8-8231142
Email
ptmchn@hcm.vnn.vn


Tổng biên tập trang mạng Đại sứ quán Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

editor@china.org.cn


Phòng Du lịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Link vào Hộp thư Ý kiến Phản hồi:

http://www.travelchinaguide.com/embassy/vietnam.htm

icoletmesay


letmesay

 

 
Make a Free Website with Yola.