Đinh Tấn Lực - KEEP ON BLOGGING, MY FRIENDS


Đôi dòng comment nhân đọc
Blogger Việt Nam gặp nguy hiểm

(Blogger Blacky)Hết lòng chia sẻ với Blacky.
Nhưng nghĩ cho cùng, Yahoo! chỉ là cái ngọn.
Bộ CT và bộ 4 tờ mới là cái gốc.
Yahoo! tội nhẹ hơn lũ 4 tờ.
Ta sẽ hài tội nó, nhưng đừng quên tội gốc.
Vả, Yahoo! cũng chẳng phải là sân chơi duy nhất. Yahoo!360 có tan tác 4 phương thì dù không nhộn như xưa song cũng là điều hay. Lũ 4 tờ càng khó xoay khó quản. Thách thức càng to.
Hãy vững tâm kiên trì cho tới khi nào Tuổi Trẻ đi tin Blogs giết chết các báo địa phương, ngay tại đây, chứ không phải xa lắc bên Mỹ như bản tin ngày 7/5/09.
VN mình cần ngày đó. Càng sớm càng hay. Cho cả nước tắm gội Sự Thật, và chỉ duy nhất Sự Thật, mỗi ngày.
Các bạn ơi, đừng nản.
Hãy vì Sự Thật mà tiếp tục viết blog.
Hãy cứ còn thở là còn viết và chia sẻ cho nhau.

KEEP ON BLOGGING, MY FRIENDS.
HAPPY BLOGGING, MY FRIENDS.
 

Make a Free Website with Yola.